Riigi Tugiteenuste Keskus hakkab haldama riiginõudeid

Riigiasutuste tugiteenuste ehk raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse ning hangete korraldamise üleviimine keskse teenusepakkuja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) juurde on olnud tulemuslik. Teenuste kvaliteet on paranenud ning arvestusteenuste osutamisega seotud töötajate arv vähenenud ligi 40%. Tulenevalt senisest positiivsest kogemusest toetas valitsus oma eilsel kabinetiistungil ka riiginõuete halduse konsolideerimist keskse teenusepakkuja juurde.