Riigi tugiteenused on muutunud efektiivsemaks

Rahandusministeeriumi pressiteade

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on oma kolme tegevusaasta jooksul muutnud raamatupidamise ja personaliarvestuse tööd tõhusamaks nii, et töö tegemiseks kulub kolmandiku jagu vähem töötunde. Samal ajal on riigiasutuste rahulolu teenustega kasvanud.

Asutuste üleminek kesksetele tugiteenustele jätkub ning tuleval aastal pakub keskus näiteks arvestusteenust juba kõigile riigiasutustele.

Võrreldes möödunud aastaga on arvestusteenuse osutamisega seotud töötajate arv vähenenud 16 protsenti, kolme tegevusaastaga kokku aga 32 protsenti. Möödunud aastal suurenes üle kahe korra arvestusteenust kasutavate riigiasutuste arv – senise 40 asemel teenindati aasta lõpus 92 riigiasutust. Täiendavalt teenindatakse nüüd lisaks senistele rahandus-, justiits-, sotsiaal- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala asutustele ka keskkonna- ja maaeluministeeriumi valitsemisalade asutusi, maavalitsusi ning riigikantseleid.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul toetab tugiteenuste kesksele pakkumisele üleminek riigireformi eesmärke. „Riigi Tugiteenuste Keskuse areng on hea näide, kus harjumuspärastest tegevuspõhimõtetest loobumisel ning uute ja tänapäevaste töövahendite kasutuselevõtul on võimalik ühtaegu pakkuda kvaliteetsemat teenust ja samas tööd tõhusamalt teha,“ ütles minister Aas. „Seetõttu otsustaski valitsus konsolideerida ka kõigi ülejäänud riigiasutuste arvestusteenus keskusse hiljemalt 2017. aasta 1. aprilliks.“

Asutuse klientide rahulolu pakutavate teenustega on jätkuvalt kõrge. Kliendiuuringu põhjal oli kõigi teenuste rahulolu näitaja kõrgem kui 7,7 palli 10-pallisel skaalal. Kõige kõrgem on asutuste rahulolu personali- ja palgaarvestusega (8,7 palli). Klientide rahulolu on aidanud kasvatada nii läbimõeldum teenuste korraldus kui ka finants- ja personaliinfo parem kättesaadavus. Oma osa on olnud ka mugavamate infosüsteemide kasutuselevõtul.

RTK juhi Tarmo Leppoja sõnul keskendus keskus möödunud aastal juhtimisaruandluse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamisele ning oma klientide nõustamisele ja koolitamisele infosüsteemide kasutamisel. Palju tööd tehti ka teenuse osutamise protsesside ühtlustamisega ning uute valitsemisalade arvestusteenuse ülevõtmisega. „Mul on hea meel, et oleme ka möödunud aastal oma klientide rahulolu pakutavate teenustega suutnud kasvatada,“ ütles Leppoja. „See on olnud võimalik tänu suurepärasele koostööle teenindatavate asutustega ning pühendunud ja professionaalsele meeskonnale Riigi Tugiteenuste Keskuses.“

Lisaks arvestusteenuste pakkumisele haldab RTK ka riigi ühtset finants- ja personaliarvestustarkvara ning sellega seotud infosüsteeme. 2015. aasta lõpust on majandustarkvara kasutuses pea kõigis riigiasutustes, viimased asutused on sellega liitumas veel sellel aastal. Kasutajate seas on väga kõrgelt hinnatud riigitöötaja iseteenindusportaal, mis lihtsustab infovahetust töötajate ja riigiasutuste vahelises suhtluses ning vähendab ka arvestajate tööd. Iseteenindusportaali kasutab juba 95 protsenti  kõigist riigiasutustest ja selle võtab kasutusele ka Tallinna linnavalitsus.  

RTK teenuste hulka kuuluvad ka riigi raamatupidamisarvestuse pidamine, sealhulgas riigi majandusaasta koondaruande koostamine ja kohtumenetluse tulemusena tekkinud riiginõuete haldamine.

Möödunud aastal arendas RTK välja uue pakutava tugiteenusena riigihangete korraldamise, nii saab keskus tänavu aasta jaanuarist alates riigiasutusi hangete korraldamisel toetada.

Loe täpsemalt RTK nõukogu kinnitatud 2015. aasta tegevusaruande kohta keskuse kodulehelt www.rtk.ee.