Riigikantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikantseleile riigihangete korraldamise, finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

 

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides: