Kohtunõuetega seotud info

Riigi Tugiteenuste Keskuse Riiginõuete osakond peab arvestust kohtute nõuete üle, sealhulgas vabatahtliku täitmise kontrollimine, edastamine kohtutäiturile sundtäitmise korraldamiseks, riigi esindamine nõuetega seonduvas kohtu-, täite-, likvideerimis- või pankrotimenetluses.

Kohtutäiturid ja kohtud

RIIGINÕUETE OSAKONNA KONTAKTID JA VASTUTUSALA

 

Elli Pozdnjakov

Elen Eigo-Aunbaum

elli [dot] pozdnjakov [at] rtk [dot] ee

elen [dot] eigo-aunbaum [at] rtk [dot] ee

663 8230

663 8210

osakonna juhataja

jurist

Eha Pastik eha [dot] pastik [at] rtk [dot] ee 663 8211

Äriregistri trahvid, Tallinna Ringkonnakohtu, Tallinna Halduskohtu, Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Halduskohtu ja Tartu Maakohtu laekumised

Maaja Valgur maaja [dot] valgur [at] rtk [dot] ee 663 8216 Viru Maakohtu ja Pärnu Maakohtu laekumised
Jelena Vorobjova jelena [dot] vorobjova [at] rtk [dot] ee 663 9270 Harju Maakohtu laekumised, e-riigikassast NAPi rahade ümberkandmine
Anu Vaher anu [dot] vaher [at] rtk [dot] ee 663 8236 kohtute tagatised ja riigilõivud
Raili Rutens raili [dot] rutens [at] rtk [dot] ee 663 8263 inventeerimine ja aruandlus
Katrin Siimsalu katrin [dot] siimsalu [at] rtk [dot] ee 663 8271 Tartu ja Viru Maakohtu, Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu, Tallinna ja Tartu Halduskohtu ning Riigikohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Mari Jürgenson mari [dot] jyrgenson [at] rtk [dot] ee 663 1808 Pärnu Maakohtu ja Harju Maakohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Kaire Kuningas kaire [dot] kuningas [at] rtk [dot] ee 663 1802 täitemenetluse aegne elatisabi
Tarvo Nurgamaa tarvo [dot] nurgamaa [at] rtk [dot] ee 663 1859