Nõukogu

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukogu.

Nõukogu koosneb esimehest ja liikmetest. Nõukogu esimees on Rahandusministeeriumi kantsler. Ülejäänud teenindatavate ministeeriumide kantslerid nimetavad nõukogusse igaüks ühe liikme. Nõukogu koosseisu kinnitab riigihalduse minister.

Nõukogu koosseis:
Rahandusministeeriumi kantsler (nõukogu esimees)
Justiitsministeeriumi kantsler (Justiitsministeeriumi esindaja)
Justiitsministeeriumi finants-ja varahaldustalituse juhataja (Justiitsministeeriumi esindaja asendaja)
Sotsiaalministeeriumi finants-ja varahalduse osakonna juhataja (Sotsiaalministeeriumi esindaja)
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarveosakonna finantsarvestuse juht (Majandus -ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja)
Siseministeeriumi varade asekantsler (Siseministeeriumi esindaja)
Riigikantselei tugitegevuste juht (Riigikantselei esindaja)
Keskkonnaministeeriumi rahandusosakonna juhataja (Keskkonnaministeeriumi esindaja)
Maaeluministeeriumi finantsosakonna juhataja (Maaeluministeeriumi esindaja)
Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja (Kultuuriministeeriumi esindaja)
 Nõukogu ülesanne on teha ettepanekuid rahandusministrile:

  • käesoleva põhimääruse, struktuuri ja töökorralduse kinnitamiseks või muutmiseks;
  • RTK juhataja ametisse määramiseks;
  • RTK eelarve ja tegevuskava kinnitamiseks või muutmiseks;
  • asutustele osutatavate teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks;
  • spetsiifiliste arvestusvaldkondade erilahenduste väljatöötamiseks;
  • teenindamiseks kasutatava tarkvaraga seotud küsimuste lahendamiseks;
  • standardaruannete ja spetsiifiliste aruannete väljatöötamiseks;
  • RTK ja teenindatavate asutuste vahelise tööjaotuse parandamiseks.