Tutvustus

Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine üheksa ministeeriumi valitsemisala asutustele, Riigikantseleile, Eesti Rahvusraamatukogule, Eesti Kunstimuuseumile ja Integratsiooni Sihtasutusele.

Lisaks arvestusteenusele korraldab keskus kohtumenetluse tulemusena tekkinud riigi nõuete täitmist. 2016. aastal alustasime riigihangete korraldamise teenuse pakkumist Riigikantseleile ning Justiits- ja Rahandusministeeriumi asutustele.

Oma tegevuse parimaks korraldamiseks on keskuse ülesanneteks ka nimetatud valdkondade standardite väljatöötamine ja juurutamine ning ühtse majandusarvestuse tarkvara administreerimine, sisaldades finants- ja personaliarvestustarkvara SAP ERP, aruandluskeskkonna SAP BusinessObject ning Riigitöötaja Iseteenindusportaali arendust ja haldust. Vahendame kõigile riigiasutustele ka e-arvete menetluskeskkondade teenuseid.

  • Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus (kinnitatud riigihalduse ministri 18.07.2017 käskkirjaga nr 133) 
  • Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukava aastateks 2017-2020 (kinnitatud riigihalduse ministri poolt 05.01.2017)