Riigi Tugiteenuste Keskus hangib ühishankega 46 asutusele sõiduautod

Riigi Tugiteenuste Keskus hangib ühishankega 46 asutusele sõiduautod

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas esimese suure ühishankena välja riigihanke 46 riigiasutusele sõiduautode hankimiseks. RTK pakub riigihangete ja asutuste üleste ühishangete korraldamise teenust riigiasutustele eelmise aasta algusest.

„Ühishangete korraldamise eesmärk on vähendada nii riigiasutuste kui ka pakkujate riigihangete korraldamisele või nendel osalemisele kuluvat aega ning ostetavate asjade ja tellitavate teenuste maksumust mastaabiefekti kaudu,“ ütles Riigi Tugiteenuse Keskuse juhataja Tarmo Leppoja. „Ühishankeid planeerime ja korraldame eelkõige nende teenuste ning toodete jaoks, mille vastu on paljudel asutustel ühine huvi ja vajadus. Näiteks on lähiajal plaanis välja kuulutada veel koopiapaberi, kütuse ja kantseleitarvete ostmise ühishanked“.

Kui siiani on asutused korraldanud sõiduautode soetamiseks riigihankeid ise ja peamiselt on hangitud sõiduautode kasutusrenti, siis uue lahendusena korraldatakse seekord eraldi hanked sõidukite ostmisele ja nende ostu finantseerimisele (liisingule). Mõlemas riigihankes on plaanis raamlepingute sõlmimine võimalusel viie pakkujaga. Raamlepingute alusel korraldab esimesed minikonkursid RTK, edaspidi tellivad asutused sõidukeid vastavalt vajadusele ise. „Sõiduautode ühishanke eesmärk on ühtlustada ja korrastada ametiasutuste sõidukipark. Sõidukite ühishankimine võimaldab saavutada suurema kokkuhoiu sõidukite soetamise/rentimise ja hooldamise kogukuludelt võrreldes olukorraga, kus iga ametiasutus hangib seda iseseisvalt,“ lisas Leppoja.

Hanke raames on plaanis soetada kaheksat erinevat tüüpi sõiduautosid alates väikeautodest kuni mahtuniversaalideni. Riigiasutused jätkavad iseseisvalt nende sõidukite hankimist, mis ei kuulu riigihanke objektiks olevate standardite alla, näiteks erinevad eriotstarbelised sõidukid, M1G-kategooria sõidukid, alarmsõidukid, haagised, veoautod, bussid ja mootorrattad. Samas on asutustel võimalus kasutada RTK poolt välja töötatud hanketingimusi ja tüüplepinguid ning sõiduautode standardeid.

Lisaks ühishangete läbiviimisele pakub RTK ka muude riigihangete korraldamise teenust, mida kasutavad juba riigikantselei, rahandus-  ja justiitsministeerium ning mõlema ministeeriumi valitsemisala asutused. Sel aastal laieneb teenuste kasutajate ring veelgi. „RTK kaudu hankimine ühtlustab hankekorraldamise kvaliteeti, sest mida rohkem hankeid läbi viime, seda suurem on kogemus ja teadmised nende tulemuslikuks korraldamiseks,“ lisas Leppoja.