Avaliku sektori raamatupidamine

Riigi raamatupidamist ja saldoandmike infosüsteemi puudutavates küsimustes saate ühendust võtta järgmistel kontaktandmetel:    
                    
  • Sigrit Kivvistik    663 1849  sigrit [dot] kivvistik [at] rtk [dot] ee
  • Küllike Kossas    663 1826  kyllike [dot] kossas [at] rtk [dot] ee
  • Kaie Reiska         663 1838  kaie [dot] reiska [at] rtk [dot] ee
Saldoandmike infosüsteem asub aadressil  https://saldo.fin.ee/.
 
Saldoandmike andmed ei ole enne auditeerimist lõplikud. Neid ei saa käsitleda kui ettevõtte majandusaasta aruannet. Enne andmete kasutamist või avaldamist palume suhelda otse aruandekohustuslasega.
Ülaltoodud aadressil saab ilma paroolita vaadata ja salvestada avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ning samal aadressil sisestavad registreeritud kasutajad saldoandmikke, kui neil on selleks vajalikud paroolid.
Süsteemi kasutusjuhendid leiab leheküljelt Saldoandmiku tehnilised juhendid.
Saldoandmike infosüsteemi puudutavates infotehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda: Marek Ilves tel: 611 3553, e-post: marek [dot] ilves [at] rtk [dot] ee
 
Raamatupidamise Toimkonna koduleht asub aadressil http://www.easb.ee/.
Registrite ja Infosüsteemide keskuse koduleht asub aadressil https://ariregister.rik.ee/.

Teated
  • Kui teil tekib probleeme saldoandmike infosüsteemi sisenemisel seoses ID sertifikaatide muutmisega, palume abi saamiseks pöörduda sellel lehel välja toodud kontaktisikute poole.
  • September ja oktoober 2017  saldoandmikud on avatud. Oktoobri saldoandmike esitamise tähtaeg on 25. november 2017.  Septembri saldoandmikud sulgeme lõplikult 01. detsember 2017.
  •  
  • 17.05.2017 on uuendatud toetuse kajastamise juhendid. Statistikaameti soovil peame allika koodide lihtsustamisel kasutama vähemalt nelja allika koodi, need on 21, 39, 60 ja 81.
  • 22.03.2017 on uuendatud pensionieraldiste arvestuse juhendeid.
  • 04.01.2017 on uuendatud toetuse kajastamise juhendid. Alates 2016 aastast lubatakse kasutada allika koodi lihtsustatult, jättes kasutusse ainult koodid 39, 60 ja 81. Seoses sellega on lubatud jätta kasutusest kõrvale osa bilansi kontodest (103555, 103557, 103855, 103857, 203555, 203557, 203855 ja 203857). Samuti lubatakse EL fondidest saadud toetusi kajastada TPkoodiga 900201 seniste TP koodide 900221 kuni 900229 asemel. Palun tutvuge lähemalt uuendatud juhenditega.