Riigi Tugiteenuste Keskuse hankekord

RTK hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kord on leitav siit.