Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalad

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides:

 

Kultuuriministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kultuuriministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides:

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides: