Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala

 Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Haridus- ja Teadusministeeriumile finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides: