Maaeluministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides:

 

Maaeluministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides: