Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi valitsemisalad

Rahandusministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Siseministeeriumile pakub RTK personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides:

Välisministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Siseministeeriumile pakub RTK personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Teenuse osutamise täpsemad tingimused on lepitud kokku järgmistes dokumentides: