Riigihangete keskne hankeüksus alustas tööd Riigi Tugiteenuste Keskuses

Aasta algusest hakkas Riigi Tugiteenuste Keskus uue teenusena pakkuma riigiasutustele keskset riigihangete korraldamist lisaks juba  pakutavatele raamatupidamise, personali- ning palgaarvestusteenustele. Arvestusteenust kasutab nüüd kokku 89 asutust ja keskuse hallatavaid infosüsteeme 187 asutust.

„Riigiasutuste tugiteenuste koondamine Riigi Tugiteenuste Keskusse on olnud tulemuslik, sest tõusnud on osutatavate teenuste kvaliteet ning töö saab tehtud vähema arvu inimestega,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Usume, et keskuse kogemus arvestusteenuse pakkumisel loob hea eelduse ka kvaliteetse hangete korraldamise teenuse väljaarendamiseks.“

Riigihangete konsolideerimise eesmärk on eelkõige innovaatiliste lahenduste rakendamine ja hangete läbiviimisel kvaliteedi tõstmine. Teiste riikide kogemuste põhjal on suuremamahuliste ühishangete korraldamisega kaasnenud ka märkimisväärne kokkuhoid hangitavate asjade ja teenuste maksumuses. Aasta algusest hakkas esimesena riigikantselei kasutama hankeüksuse teenuseid, justiits- ja rahandusministeerium koos oma valitsemisala asutustega liituvad aasta keskpaigast. Hankeüksuse ülesanne on korraldada professionaalselt riigihankemenetlusi nii üksikutele riigiasutustele kui ka mitmete asutuste ühishankeid standardsete asjade või teenuste soetamiseks. 

RTK pakutavat ühist majandustarkvara kasutab 187 riigiasutust. Lisaks osutab keskus raamatupidamise, personali- ning palgaarvestuse teenust riigikantseleile ja kuuele ministeeriumile ning nende haldusala asutustele. Keskuse personaliarvestuse teenust kasutab neli siseministeeriumi asutust. Ka korraldab RTK riigi keskset raamatupidamist, peab arvestust sundtäitmisele suunatud nõuete üle ning haldab ja arendab arvestusteenuse pakkumiseks vajalikku majandustarkvara. Kokku kasutab alates 1. jaanuarist arvestusteenuseid 89 riigiasutust. Riigiasutuste rahulolu teenusega on tõusnud arvestusteenuse konsolideerimise tulemusena kahe aastaga 7,7 pallilt 8,5 pallini näitab kliendiuuring. Samal ajal teenuse osutamisega seotud töötajate arv on vähenenud 32% võrra.