Andmehalduse koolitusprogramm andmehalduritele/-spetsialistidele

Andmehalduritele/-spetsialistidele suunatud andmehalduse koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusprogrammi eesmärk on anda edasi oskusteave, mida andmehalduril on vaja oma ülesannete täitmiseks andmehalduse raamistiku alusel oma asutuse andmete haldamisel. 


Õpiväljundid

Andmehalduse koolituskursus annab andmehalduritele/-spetsialistidele süsteemse ülevaate andmehalduse töövahenditest, tõstab andmehaldurite võimekust analüüsida asutuse andmehalduse vajadusi ja pakkuda neile lahendusi ning kinnistab andmehaldurite oskusi andmekirjelduse loomisel ja andmekvaliteedi tagamisel.

Osalejatele, kes läbivad koolituskava edukalt, väljastab koostööpartner sellekohase digitaalse tõendi koolituse läbimise kohta


Metoodika

Teooria, küsimustikud, arutelud, kodutööd


Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on andmehaldurid, kes igapäevaselt tegelevad andmete loomise, haldamise, kirjeldamise, andmeteenuste ja -kvaliteedi tagamisega. Näiteks andmekogude ja registrite spetsialistid, andmekorralduse või andmekirjelduse spetsialistid, andmehaldurid, andmeanalüütikud, andmekvaliteedi spetsialistid, andmehalduse korraldajad asutustes.

Koolituste ajakava:

I grupp - 03.02.21, 17.02.21, 03.03.21
II grupp - 14.04.21, 28.04.21, 12.05.21, 26.05.21
III grupp - 18.08.21, 25.08.21, 02.09
IV grupp - 08.09.2021; 15.09.2021 ja 23.09.2021
V grupp - 22.09.2021; 29.09.2021 ja 06.10.2021
VI grupp - 03.11.2021; 10.11.2021; 18.11.2024

6

Toimunud koolitusi 2021

92

Läbinute arv

98

Registreerunute arv

91%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Väga sisukas koolitus ja sain väga palju praktilisi teadmisi. Lisaks sain ka väga hea ülevaate riigi suundadest ja plaanidest, mis motiveerib omandatud teadmisi ja praktikat kasutama.
  • Andmestike kirjelduse osas on teadmised ilmselt kõige enam rakendatavad. Muus osas aitab koolituselt kuuldu andmehaldusega seoses laiemat pilti selgemaks saada.
  • Teemad olid huvitavad ning koolitus üsna infotihe
  • Käsitleti andmehalduse erinevaid aspekte nii teoreetilisel tasandil kui praktiliste ülesannete näol, mis aitas tekitada seoseid ja teemadest juba õppimise käigus paremini aru saada.
  • Väga kasulik oli saada teada riigi reaalsetest andmehalduse plaanidest. On ju teada, et andmeid
    kogutakse väga palju aga just see teadmine, et kuidas neid andmeid üles leida
  • Sain teadmised andmehalduse põhialustest, seostest ja regulatsioonidest. Koolituskeskkonda lisatud materjalid on abiks teema omandamisel.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • Üldiselt hea ülesehitus aga see võiks veidi lihtsamas keeles ja selgem olla.
  • Rohkem praktilisi näiteid oleks vaja sisse tuua.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Ernst ja Young Baltic AS; koolitajad Kuldar Aas, Alvar Pihlapuu, Raivo Ruusalepp, Peep Küngas, Siim Aben, külalisesinejatena Veiko Berendsen Statistikaametist ja Ott Velsberg MKM-ist.


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

Veebikoolitusel 819 - 971 eurot KM-iga. Kontaktse klassikoolituse puhul 941-1053 eurot KM-iga.

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Andmehalduse koolitusprogramm andmehalduritele/-sp

Viimati uuendatud 07.01.2022