Andmehalduse koolitusprogramm juhtidele

Juhtidele suunatud andmehalduse koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on anda juhtidele oma asutuse ja/või haldusala andmehalduses orienteerumiseks ning selle korraldamiseks vajalikud vahendid – kaart (suund), legend (strateegia) ja kompass (metoodika). Koolitusel antav ülevaade andmehalduse raamistikust, seda toetavatest rollidest ja nende vastutusvaldkondadest, on
eelduseks, et suuta organisatsioonis luua andmehaldusega tegelev meeskond, protsessid ja toimivad lahendused. Asutuse andmehalduse sidumine riigi andmehalduse arengute kontekstiga.


Õpiväljundid

Koolitus tõstab andmevaldkonna eest vastutavate rollide võimekust andmehaldust juhtida ja annab neile sisulise suutlikkuse andmehaldusprotsesside eestvedamiseks ning meeskondade moodustamiseks. 

Osalejatele, kes läbivad koolituskava edukalt, väljastab koostööpartner sellekohase digitaalse tõendi koolituse läbimise kohta


Metoodika

Teooria, küsimustikud, arutelud


Sihtrühm

Koolituse sihtrühm on eri tasandi juhid, kelle vastutuse all on andmetega seonduv või kes oma töös puutuvad kokku andmetega seotud protsesside juhtimisega ja otsuste tegemisega. Näiteks andmevaldkonna või üksuse juhid, kes korraldavad andmekogudes ja muudes andmestikes olevate andmetega seotud tegevusi ning kes vajavad süsteemset ülevaadet andmehalduse nurgakividest.

Koolituste ajakava:

I grupp - 10.12.2020
II grupp - 19.05.2020
III grupp - 13.10.2021
IV grupp - 24.11.2021
V grupp - 01.12.2021

4

Toimunud koolitusi 2021

122

Läbinute arv

122

Registreerunute arv

92%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus oli väga hea.
 • Sissejuhatusena teemasse oli koolitus päris hea ning ei hakanud "venima".
 • Väga huvitavad ettekanded ja ilmekad näited, mis innustasin ka ennast tegutsema.
 • Ettepanekud olid väga hästi struktureeritud.
 • Oli huvitav ja andis hea materjali kasutamiseks
 • Eesmärk andmehalduse maastikul orienteerumiseks sai täidetud. Juurutamise ja meetodi osa vajab veel süvenemist
 • Annab raamistiku andmehalduse tegevuse korraldamiseks oma asutuses. Tekitab võimaluse
  süsteemsele lähenemisele. Keskendumine olulisele.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Oleks võinud olla veel rohkem näiteid reaalselt elust, et oleks praktilisem. Praegu oli suures osas
  teooria esitlemine.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Ernst ja Young Baltic AS; koolitajad Alvar Pihlapuu, Siim Aben ning külalisesinejana Ott Velsberg MKM-ist.


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

Veebikoolitusel: 285-337 eurot KM-iga. Kontaktse klassikoolituse puhul 315-354 eurot KM-iga.

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Andmehalduse koolitusprogramm juhtidele

Viimati uuendatud 07.01.2022