Avalike teenuste arendusprogramm

Arendusprogramm kestis 05.11.2021-19.04.2022 ja programmi läbis 60 osalejat. Üks arendusprogramm kahele grupile. Läbiviidud osategevuste maht oli 105 ak h, millele lisandus veel nõustamine disainijuhtide ja ekspertide poolt.

Koolitusprogrammi eesmärk

Avalike teenuste arendusprogrammi eesmärgiks on toetada avalikus sektoris toimuvat teenuste korrastamist, arendamist ja kasutajakeskse teenuse disaini põhimõtete ja oskuste levikut. Suuremaks eesmärgiks on avalike teenuste kvaliteedi tõus.​


Õpiväljundid

Programmi läbinud osalejatel ja meeskondadel on praktilised oskused ja teadmised avalike teenuste korraldamise ja arendamise osas, nad oskavad disainida teenuseid tulemuslikumaks võttes arvesse sihtrühma vajadusi.


Metoodika

Koolituse raames tegeleti disainisprindi meetodil läbi terve programmi ühe kindla teenuse arendamise ja täiustamisega 


Sihtrühm

Koolituse peamiseks sihtrühmaks on avalike teenuste arendamisega seotud avaliku sektori teenistujad, kelle tööülesanded on seotud avaliku teenuse korraldamisega, sh ettepanekute tegemisega teenuse ümberkorraldamiseks. 

Koolituste ajakava:

Arendusprogramm toimus 05.11.2021-19.04.2022 

1

Toimunud koolitusi alates 2021

60

Läbinute arv

0

Katkestajate arv

60

Registreerunute arv

98,00%

Rahuloluprotsent

36,6 %

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • "Programm andis ühe teenuse ümberkujundamiseks korraliku tõuke, loodame, et hoog ei vaibu. Tiimiliikmetes oli näha teatud detailides mõtteviisi muutust.
   
 • Tänu ATAP programmile saame avalikkusele väga olulise projekti (maa korraline hindamine) tulemuste avalikustamise teha kvalitatiivselt parimal võimalikul tasemel. Ilma ATAP projektita me ei oleks osanud seda teha. Õpikogemustest on raske midagi ekstra esile tuua, sest kõik oli vajalik. Kui mitte selles projektis, siis mõnes teises. Kindlasti on oluline disainerite võrgustikku "sattumine", mis edendab ka koostööd teiste riigiasutustega. 
   
 • Väga meeldis, et lõpus oli ka väga praktiline eelarve ja muude ressursside teema sees. Ning meeldis grupitöö ja koolitajate/inspiratsioonikõnelejate proportsioon koolituspäevadel.
   
 • Arendusprogrammi suur väärtus oli saada üldteadmisi erinevate teenuste arendamise võimalustest. 
   
 • Koolituse fookus oli selgelt teenusedisaini põhimõtete omandamisel ja praktiseerimisel, ning selle koolituse käigus sai ka üks konkreetne teenus oluliselt paremaks disainitud.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Antud programm oli väga ajamahukas ning alati ei olnud teiste tööülesannete tõttu võimalik 100% kõike kaasa teha (peamiselt iseseisvad tööd). Osad tegevused vajaksid läbitegemiseks rohkem aega. Samas kui programm oleks kauem kestnud, siis võib olla oleks mingi hetk hakanud fookus laiali valguma ja motivatsioon vähenema.
   
 • Kuigi kohati tundus et tööriistu oli väga palju ja aega neid katsetada oli väga vähe, siis samas seda ülevaatlikum oli see kokkupuude.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

Koostööpartner: BDA Consulting, Brand Manual, Design Minds


Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo

75% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu: kuni 3224,40 eurot

 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Avalike teenuste arendusprogramm

Viimati uuendatud 26.05.2022