Avaliku teenistuse eetika juhtidele

Juhtidele suunatud avaliku teenistuse eetika koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse tulemusel teab osaleja avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskab neid rakendada ning teadvustab oma rolli avaliku teenistuse eetiliste normide ja hoiakute elluviimisel.


Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab avaliku (teenistuse) eetika ja korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone ning põhiväärtuseid;
 • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet;
 • analüüsib enda kui juhi rolli tundmaks ära huvide konflikti olukordi ja lahenduste leidmise võimalusi ning juhi eeskuju tähtsust;
 • kasutab sobivaid meetmeid huvide konflikti ennetamiseks oma organisatsioonis.

Metoodika

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, grupitööd ja juhtumite arutelu.


Sihtrühm

Riigi ja KOV ametiasutustes juhina töötavad ametnikud ja töötajad avaliku teenistuse seaduse tähenduses; (abi)vallavanemad, (abi)linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed.

Koolituste ajakava:

I poolaasta
10.05.2022 1. grupp Tallinn

II poolaasta
27.09.2022 2. grupp Tallinn

18

Registreerunute arv 

16

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

1

Toimunud koolitusi 

97,2%

Rahulolu protsent

50%

Tagasiside andjate protsent


Positiivne tagasiside

 • Teemat selgitasid praktilised näited ja juhtumid
   
 • Tipptasemel valdkonna ekspert. Praktikast kokku kogutud näited andsid teooria kõrvale tunnetuse nö kuidas "päris elus" asjad toimivad. Koolitusel osalejate aktiivne kaasamine koolitaja poolt.
   
 • Mulle väga meeldis, et käsitleti teoreetilist materjali ja ka eluliste näidetega

Mida oleme tagasisidest õppinud

 • Üldiselt vastas eesmärkidele, kuid koolitus oleks võinud olla intensiivsem, sh rohkem praktilist tööd
   
 • Teema on oluline, ühe päeva sisse ei mahu kõik ära. Oleks hea, kui koolitus oleks 2-päevane japraktiline osa veel suurem.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Sisekaitseakadeemia, Projektijuht Margit Paakspuu; margit.paakspuu@sisekaitse.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

kuni 167.60 €

Avaliku teenistuse eetika juhtidele

Viimati uuendatud 24.08.2022