Avatud valitsemise ja digivõimekuse töötoad

Avatud valitsemise ja digivõimekuse töötoad kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele ülevaade avatud valitsemise ja digilahenduste kasutamise hetkeseisust, vahetada kogemusi ja saada inspiratsiooni uuteks algatusteks kohtadel. Seda kõike selleks, et valimistejärgselt oleks olemas selge plaan avatumaks, efektiivsemaks valitsemiseks koostöös kohalike elanike ja kogukondadega sh digilahenduste toel.


Õpiväljundid

  • ülevaade avatud valitsemise ja digilahenduste hetkeseisust omavalitsustes ja oskused ennast positsioneerida sh teadlikkus oma omavalitsuse kitsaskohtadest;
  • uued ideed probleemide lahendamiseks tuginedes senistele õppetundidele ja inspiratsioon teiste omavalitsuste näidetest;
  • sünergia ja uued koostöövõimalused oma piirkonna omavalitsustega parimate praktikate vahetamiseks ning ühiste lahenduste kasutuselevõtuks; 
  • ideede arutelu ja tegevuste kokku leppimine, millega avatud ja nutika valitsemise edendamisel, sh digilahendustega edasi töötada kindla kava alusel.  

Metoodika

eelnevad uuringud ja kautajakogemuse analüüs, eelküsimustik, ettevalmistavas etapis kogutud näidete esitluse ja analüüs, interaktiivsed  rühmaarutelud, sissejuhatavad loengud, erinevate näidete ja kogemuslugude vahendamine, vajadusel järgnev mentorlussessioon 


Sihtrühm

KOV töötajad, kellest eelkõige sõltub avatud valitsemise teoks tegemine koostöös elanike ja kogukondadega

Koolituste ajakava:

2023 kevadel tulemas 3 töötuba. 

5

Toimunud koolitusi 2021

113

Läbinute arv

9

Katkestajate arv

122

Registreerunute arv

95%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Tänu saadud teadmistele on hea ülevaade, teadmise ja ideed avaliku valitsemise tegevuskava koostamiseks

  • Minu jaoks oli kõige olulisem toetuse saamine, kuna me soovime teha vallas õigeid asju, et liikuda avatud valitsemise suunas kindlalt edasi. Samuti on oluline kogemuste vahetamine, sa näed ja kuuled, mida ja kuidas teevad teised vallad.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: 
e-Riigi Akadeemia (tel 518 9114; e-mail: anneli.piirat@ega.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta; Katkestustasu 48 €

Lisainfo: Koolitus on kahepäevane (kontakttöötuba+virtuaalseminar)

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Avatud valitsemise ja digivõimekuse töötoad

Viimati uuendatud 21.01.2022