Coachiva juhtimise valikmoodul

Coachiva juhtimise valikmooduli kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusmooduli "Coachiv juhtimine" eesmärk on anda osalejatele igapäeavatöös kasutatavad praktilised tööriistad ja tehnikad, mille kaudu on  võimalik  juhil tõsta oma juhtimiskvaliteeti ja arendada keskastmejuhi juhtimiskompetentse.


Õpiväljundid

 Koolituse tulemusena oskab osaleja:

 • viia läbi sisukaid arenguvestlusi oma töötajatega 
 • tõsta inimeste pühendumustarendada ja tunnustada oma inimesi läbi coachiva tagasiside
 • suurendada enda kui juhi enesekindlust, et olla oma inimestele eeskuju näitav  hooliv juht
 • viia teadlikult samm-sammult ellu nii oma meeskonna kui laiemalt kogu avaliku teenistuse strateegilisi  eesmärke 

Metoodika

Kõik kahel päeval õpitud tööriistad ja tehnikad  seostatakse teoreetiliste tõenduspõhiste teadmistega inimese ajust ja psühholoogiast.


Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühm on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

Coachiv juhtimine
22.-23.03.2022 1. grupp
01.-02.06.2022 2. grupp
22.-23.09.2022 3. grupp

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulit:
II poolaasta

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
 25.-26.10.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

4

Toimunud koolitusi 

68

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

71

Registreerunute arv

99,3%

Rahuloluprotsent

64,7%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Tutvustati mitut erinevat mudelit ning koos praktiliste harjutustega said need päris hästi selgeks.
 • Suured kummardused korraldajatele, kes suutsid selle läbi veebi teha nii haaravaks, et kordagi ei tekkinud tahtmist midagi muud teha (töökirju lugeda, suhelda, kõnesid vastu võtta).
 • Teoreetilist osa täiendas tõhusalt rühmatöödest praktilise kogemuse saamine ja saadud kogemuste
  ühine analüüsimine.
 • Generatsioonide teema, ketas ning arusaam, et juhtiv coachimine on päriselt vajalik ning iga juht peaks seda valdama. Samuti oli väga hea eelnevalt õpitut üle käia ja mõtiskleda sellele natuke teise nurga alt.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Keskenduda rohkem coachingu põhimõtete kasutamisele juhtimises, mitte niivõrd coachingule endale

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Coachiva juhtimise valikmoodul

Viimati uuendatud 07.01.2022