Digioskused 2 - Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid

Digioskuste koolitusprogrammi 2. teema kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärgiks on osalejate MS Office töövahendite kasutusoskuste ja teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

 • Kasutada erinevaid videokohtumiste tarkvarasid (Zoom, Skype, Teams, Google Meet) koosolekutel osalemiseks.
 • Osata online koosolekut organiseerida ja läbi viia vähemalt ühe videokohtumiste tarkvaraga.
 • Teada, mis on erinevate videokohtumiste tarkvarade kasutamise erisused ja turvalisus.
 • Tunda peamisi digiturvalisuse ja andmekaitse õigusakte 
  Rakendada oma töös küberhügieeni baasnõudeid 
 • Teada, millised on peamised küberohud töökohal ja kuidas neid vältida  

Metoodika

Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema ametnikud ja riigitöötajad, kellel on olemas kontoritarkvara kasutusoskused vähemalt baastasemel ning kes soovivad suurendada oma teadmisi ja oskusi virtuaalsete koosolekute korraldamise ning turvalisuse ja andmekaitse teemadel.

Koolituste ajakava:

11.02.2022 1. grupp
21.03.2022 2. grupp
07.06.2022 3 .grupp

II pa 
4. grupp
5. grupp

2

Toimunud koolitusi 2021

28

Läbinute arv

29

Registreerunute arv

82%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Erinevate e-õppekeskkondade tutvutus
 • Kogemuste jagamine
 • Digiturvalisuse teema.
 • Teadasaamine erinevate keskkondade võimalustest

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Tavakasutajale hea koolitus.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus; koolitaja Merje Vaide


Osalustasu tellimuskoolitusel

80% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu kahepäevastel koolitusel: 
• veebikoolitusel 251,93 + KM; 
• hübriidkoolitusel klassis 288,6 + KM;
• klassikoolitusel 288,6 + KM.
 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 2

Viimati uuendatud 06.01.2022