Digioskused 2 - Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid

Digioskuste koolitusprogrammi 2. teema kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärgiks on osalejate veebipõhiste koostöövahendite kasutusoskuste ja küberturbealaste teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

 • Kasutada erinevaid videokohtumiste tarkvarasid (Zoom, Skype, Teams, Google Meet) koosolekutel osalemiseks.
 • Osata online koosolekut organiseerida ja läbi viia vähemalt ühe videokohtumiste tarkvaraga.
 • Teada, mis on erinevate videokohtumiste tarkvarade kasutamise erisused ja turvalisus.
 • Tunda peamisi digiturvalisuse ja andmekaitse õigusakte 
  Rakendada oma töös küberhügieeni baasnõudeid 
 • Teada, millised on peamised küberohud töökohal ja kuidas neid vältida  

Metoodika

Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema riigi ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ametnikud ja töötajad, kellel on olemas kontoritarkvara kasutusoskused vähemalt baastasemel ning kes soovivad suurendada oma teadmisi ja oskusi virtuaalsete koosolekute korraldamise ning turvalisuse ja andmekaitse teemadel.

Koolituste ajakava:

27.02.2023 Tallinn

6

Toimunud koolitusi 2021-2022

85

Läbinute arv

1

Katkestajate arv

86

Registreerunute arv

79,55%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Erinevate e-õppekeskkondade tutvutus
 • Kogemuste jagamine
 • Digiturvalisuse teema.
 • Teadasaamine erinevate keskkondade võimalustest

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Tavakasutajale hea koolitus.
 • Keskenduda rohkem TEAMS keskkonna tutvustamisele, mida suur osa osalejatest tööalaselt kasutab


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus; 663 8264; reelika.rattus@rtk.ee

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus


Osalustasu tellimuskoolitusel

173,16 KM-ga

Lisainfo:
virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 2

Viimati uuendatud 06.01.2022