Digioskused 3 - MS Word ja Outlook edasijõudnutele

Digioskuste koolitusprogrammi 3. teema kokkuvõtlik faktileht (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil)

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on osalejate MS Office töövahendite MS Word ja Outlook kasutusoskuste ja teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

 • Koostada ja kujundada tüüpdokumente (ametkiri, protokoll, akt) sh dokumendimalle kasutades 
 • Osata kasutada MS Wordi erivõimalusi (tabelid, joonised, hulgipostitus)  
 • Vormistada korrektselt mahukaid dokumente 
 • Valmistada ette dokumente levitamiseks (sh printimiseks) ja ühiskasutuseks 
 • Kasutada MS Outlooki e-kirjade haldamiseks  
 • Kasutada kalendrit erinevat tüüpi ajaplaneerimiseks ja kalendrisündmuste haldamiseks 

Metoodika

MS Word ja Outlook edasijõudnutele koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema ametnikud ja riigitöötajad, kes kasutavad MS Word ja Outlook tööriistu igapäevaselt või on läbinud MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise koolituse.

Koolituste ajakava:

13.01-14.01.2022 1. grupp
08.02-09.02.2022 2. grupp
09.03-10.03.2022 3. grupp
31.03-01.04.2022 4. grupp
26.05-27.05.2022 5. grupp

II pa
6. grupp
7. grupp
8. grupp

3

Toimunud koolitusi 2021

45

Läbinute arv

45

Registreerunute arv

95,59%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus vastas täielikult seatud eesmärgile, andis ülevaate täpselt sellises mahus nagu oli ette nähtud.
 • Teemad olid ülesehituselt loogiliselt seatud, toimub üleminek laudusalt kergemalt raskematele funktsioonidele.
 • Sain juurde palju teadmisi, et mõned tegevused saab teha palju lihtsama ajakuluga, kui seni olin harjunud tegema, ühe kliki kaugusel on saavutatud tulemus.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Tugevamatele kasutajatele võib jääda seniste oskuste kordavaks koolituseks (võib sobida rohkem alg- ja kesktasemele).
 • Praktiline ülesanne oleks võinud olla kodutööna. Oli teise päeva alguses. Ülesande sooritamine võttis osavõtjatel erinevalt aega.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus; koolitajad Margus Sakk, Tarmo Rosenfeldt ja Kersti Laidvee


Osalustasu tellimuskoolitusel

80% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu kahepäevastel koolitusel: 
• veebikoolitusel 251,93 + KM; 
• hübriidkoolitusel klassis 288,6 + KM;
• klassikoolitusel 288,6 + KM.
 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 3

Viimati uuendatud 19.01.2022