Digioskused 3 - MS Word ja Outlook edasijõudnutele

Digioskuste koolitusprogrammi 3. teema kokkuvõtlik faktileht (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil)

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on osalejate MS Office töövahendite MS Word ja Outlook kasutusoskuste ja teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

 • Koostada ja kujundada tüüpdokumente (ametkiri, protokoll, akt) sh dokumendimalle kasutades 
 • Osata kasutada MS Wordi erivõimalusi (tabelid, joonised, hulgipostitus)  
 • Vormistada korrektselt mahukaid dokumente 
 • Valmistada ette dokumente levitamiseks (sh printimiseks) ja ühiskasutuseks 
 • Kasutada MS Outlooki e-kirjade haldamiseks  
 • Kasutada kalendrit erinevat tüüpi ajaplaneerimiseks ja kalendrisündmuste haldamiseks 

Metoodika

MS Word ja Outlook edasijõudnutele koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema riigi ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ametnikud ja töötajad, kes kasutavad MS Word ja Outlook tööriistu igapäevaselt või on läbinud MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise koolituse.

Koolituste ajakava:

18.-19.01.2023 Tallinn
21.-22.02.2023 Tallinn
10.-11.05.2023 Tallinn
2023 IIpa 1 grupp

11

Toimunud koolitusi 2021-2022

160

Läbinute arv

3

Katkestajate arv

163

Registreerunute arv

95,81%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus vastas täielikult seatud eesmärgile, andis ülevaate täpselt sellises mahus nagu oli ette nähtud.
 • Teemad olid ülesehituselt loogiliselt seatud, toimub üleminek laudusalt kergemalt raskematele funktsioonidele.
 • Sain juurde palju teadmisi, et mõned tegevused saab teha palju lihtsama ajakuluga, kui seni olin harjunud tegema, ühe kliki kaugusel on saavutatud tulemus.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Praktiline ülesanne oleks võinud olla kodutööna. Oli teise päeva alguses. Ülesande sooritamine võttis osavõtjatel erinevalt aega.
 • Osalejate tase võiks olla ühtlasem.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus (tel 663 8264, e-mail; reelika.rattus@rtk.ee)

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus


Osalustasu tellimuskoolitusel

346,32 KM-ga

Lisainfo

virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 3

Viimati uuendatud 19.01.2022