Digioskused 4 - MS Excel edasijõudnutele

Digioskuste koolitusprogrammi 4. teema kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on osalejate MS Excel’i kasutusoskuste ja teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

  • Osata arvutustabeleid koostada ja sobivalt vormindada 
  • Kasutada erinevat tüüpi MS Exceli funktsioone valemite koostamisel 
  • Luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks 
  • Koostada andmebaasitabeleid ja kasutada andmete analüüsimiseks andmebaasikorraldusi ja risttabeli võimalusi. 
  • Osata tabeleid ette valmistada turvaliseks levitamiseks ja ühiskasutuseks

Metoodika

MS Excel edasijõudnute koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema riigi ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ametnikud ja töötajad, kes kasutavad MS Excel tööriistu igapäevaselt või on läbinud MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise koolituse.

Koolituste ajakava:

10.-11.01.2023 Tallinn
19.-20.04.2023 Tallinn
2023 IIpa 1 grupp

11

Toimunud koolitusi 2021-2022

163

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

165

Registreerunute arv

95,09%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Seletas kõik hästi lahti, vastas koheselt tekkinud küsimustele.
  • Rääkis arusaadavalt, võibolla mõnes kergemast teemast võib kiiremini edasi minna, samas ei tea ma
    teiste osalejate taset ja kas see on ka kerge neile.
  • Pivoti tabel tundus suurte tabelite analüüsimiseks eriti huvitav.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

Koolitaja oli pädev ja küsimuste korral sai alati vastused. Võib-olla tempo oli minu jaoks natuke liiga kiire, sest koolitus oli edasijõudnutele ja see eeldab, et ollakse rohkem MS Ecxeliga tööd teinud. Osalejate tase võiks olla ühtlasem.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus; 6638264; reelika.rattus@rtk.ee

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus


Osalustasu tellimuskoolitusel

346,32 KM-ga

Lisainfo
virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 4

Viimati uuendatud 06.01.2022