Digioskused 5 - Loovad töövahendid

Digioskuste koolitusprogrammi 5. teema kokkuvõtlik faktileht. Koolitusprogrammis käsitletakse töövahendeid nagu MS Powerpoint, Forms, Power BI, Power Automate, OneNote, Planner ja Sway.

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on osalejate MS Office loovate töövahendite kasutusoskuste ja teadmiste suurendamine.


Õpiväljundid

See kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

  • Kasutada MS PowerPoint põhikorraldusi sh kujunduspõhjasid ja malle esitluse loomisel ja kujundamisel 
  • Teada esitluse ettekandmise, levitamise ja ühiskasutamise võimalusi 
  • Koostada ja hallata küsitlusi MS Formsi abil 
  • Kasutada erinevaid MS rakendusi koostööks (Power BI, Power Automate, OneNote, Planner, Sway) 
  • Teada, millised on peamised küberohud töökohal ja kuidas neid vältida 

Metoodika

Loovate töövahendite koolitusel saavutatakse õpiväljundid läbi praktilise õppe. Koolitusel kombineeritakse paindlikult aktiivõppemeetodeid ja interaktiivseid vahendeid osalejate koostöö ja kaasamise eesmärgil. Iga teema käsitlemisel kasutatakse praktilisi ülesandeid, teemaploki lõpetab iseseisev ülesanne õpitu kinnistamiseks. Ülesanded põhinevad ametnike igapäevases töös esinevatel probleemidel kontoritarkvara kasutamisel või nö tüüpvigadel.


Sihtrühm

Koolitusel on oodatud osalema ametnikud ja riigitöötajad, kes kasutavad MS Office tööriistu igapäevaselt või on läbinud MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise koolituse.

Koolituste ajakava:

10.01-11.01.2022 1. grupp
03.03-04.03.2022 2. grupp
13.04-14.04.2022 3. grupp
16.05-17.05.2022 4. grupp
02.06-03.06.2022 5. grupp

II pa 
6. grupp
7. grupp
8. grupp

2

Toimunud koolitusi 2021

29

Läbinute arv

29

Registreerunute arv

88%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Mulle meeldis Power BI ja OneNote, kasuks tuleb ka teadmised Forms ja Sway võimalustest.
  • Uued digioskused ja teadmised, mis varasemalt puudusid või vajasid täiendamist. PowerBI nt oli täielik Heureka :)

Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • Õppe kasulikkus sõltub kohati sellest, millised on osaleja asutuse rakenduste kasutamise poliitika, st kui palju piiranguid on seatud erienvate programmide kasutamisele. Kommunikeerida koolitusel kasutatavate programmide infot osalejatele paremini enne koolitust, et teaks oma IT-osakonnaga suhelda. 
  • PowerPointi osa võiks lõppu jääda ja lühemalt- seda programmi juba enamik oskab.Power BI ja OneNote vastavalt suurendada.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: 
AS BCS Koolitus; koolitaja Merje Vaide


Osalustasu tellimuskoolitusel

80% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu kahepäevastel koolitusel: 
• veebikoolitusel 251,93 + KM; 
• hübriidkoolitusel klassis 288,6 + KM;
• klassikoolitusel 288,6 + KM.
 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes - Digioskused 5

Viimati uuendatud 06.01.2022