Edasi- ja tagasiside andmise valikmoodul

Edasi- ja tagasiside andmise valikmooduli kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusmooduli "Edasi- ja tagasiside andmine" eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi edasi- ja tagasisidestamisest, samuti mõtestada juhi rolli ning vastutust inimeste tööalases toimetulekus.


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • Osalejad arendavad konstruktiivse tagasiside andmise ja küsimise oskuseid.
 • Areneb oskus küsida coachinguprotsessis kasutatavaid küsimusi ja areneb aktiivse kuulamise oskus.
 • Osalejad mõtestavad enda olemust autentse ja inspireeriva liidrina ning meeskonnavaimu looja ja riigimehelikkuse kandjana.
 • Osalejad õpivad selgitama strateegia väärtusmõõdet ja kasutama oskuslikult tagasi- ja edasisidet protsesside juhtimisel.
 • Osaleja analüüsib enda toimetulekut arengu- ja hindamisvestluste läbiviijana, oskab vestlusi planeerida.
 • Arendavad oskusi anda tagasi- ja edasisidet virtuaalmeeskondades.

Metoodika

Meetoditena kasutatakse koolitusmoodulis järgmisi metoodikaid:

 • Interaktiivsed loengud
 • Paari- ja grupiarutelud
 • Rollimängud
 • Grupireflektsioonid
 • Eneseanalüüsi testid
 • Õppevideod
 • Audiotagasiside
 • Kaasuste arutelu

Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühm on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

17.-18.03.2022 1. grupp
19.-20.05.2022 2. grupp
03.-04.10.2022 3. grupp

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulit:

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
 25.-26.10.2022 3. grupp 

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

4

Toimunud koolitusi 2021

67

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

69

Registreerunute arv

95,75%

Rahuloluprotsent

72,73%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Rääkisime päris situatsioonidest, see oli äge.
 • Ootused olid madalamad, ei osanud oodata, et saan nii palju kasulikku nii koolitajatelt kui osalejatelt kogemusi.
 • Andis väga hea ülevaate tagasi- ja edasiside andmise temaatikast ning seostest teiste oluliste osadega juhtimises.
 • Soovisin saada teadlikumaks edasi- ja tagasiside andjaks. Selle eesmärgi täitsin. Kuid lisaks sain siit ka palju muid juhtimisega seotud nippe, nõuandeid ja teadmisi.
 • Sain päris mitmeid uusi tööriistu ja veel rohkem vastuseid oma senisele arusaamadele-praktikatele."

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Pikad päevad ekraani taga väsitavad.
 • Võimaluse korral eelistaksin kontaktset koolitust, sest vahetu kontakt võimaldab luua paremini uut võrgustikku, kellega ka tulevikus oma mõtteid ja vaateid jagada.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Edasi- ja tagasiside andmise valikmoodul

Viimati uuendatud 07.01.2022