Toetusi kokku:

19 122 145€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

94

Toetatud projektide jagunemine