Toetusi kokku:

19 074 618€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

94

Toetatud projektide jagunemine