Toetusi kokku:

55 652 933€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

601

Toetatud projektide jagunemine