Toetusi kokku:

56 278 045€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

603

Toetatud projektide jagunemine