Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Read more

Ettevõtlus ja innovatsioon

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Read more

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020

Read more

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020

Read more

Toetusi kokku:

1 167 658 986€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

9001

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (2)

Ettevõtlus ja innovatsioon

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Tõsteti nii Eesti kui ka Kumu kunstimuuseumi tuntust ja mainet. Projekti raames kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni.

Kogu maksumus: 111 671 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Arendati välja uus kodulehekülg 

 • Toodetud erinevaid trükiseid, avaldatud reklaame nii Soome, Läti, Rootsi kui ka Venemaa turgudele 

 • Kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni. 

 • Palju häid ja püsivaid kontakte välisajakirjanikega ja turismifirmadega 

Transport

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Projekt oli tingitud säästlike, keskkonnasõbralikumate ja tänapäevastele euroopalikele nõuetele vastavate elektrirongide ostu vajadusest ning selle eesmärgiks oli tagada elektrirongidega reisijateveo jätkumine Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses.

Soetati 18 uut elektrirongi, mis vahetasid välja kogu senise, oma eluea lõpule jõudnud veeremipargi. Sellega tagati nõudlusele ja Eesti riigi tellimusele vastav elektrirongiliikluse jätkumine. Projekti realiseerimisega loodi kvalitatiivselt uus tase reisijate teenindamiseks Elektriraudtee AS teeninduspiirkonnas ja seeläbi suurendati elektrirongidega reisijate arvu. Kuu ajaga vahetati välja kogu vana veeremipark ja 2013.a augustiks anti reisijate kasutusse uued, kaasaegsed ja kõikide mugavustega kiired ning vaiksed FLIRT-tüüpi elektrirongid.
 

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • 18 uut elektrirongi

 • 20 uut diiselrongi

 • Kiirus ja mugavus- Tänu uutele kaasaegsetele rongidele on võimalik osutada avalikku reisijatevedu väiksema opereerimiskuluga ja kvaliteetsemalt, pakkudes reisijatele lühemat sõiduaega ja kaasaegseid mugavusi nagu konditsioneer, tualettruum ja jalgrattakohad, rongid on ligipääsetavad ka ratastooliga reisijatele

 • Tihedam sõiduplaan- Elektrirongide arv võimaldab tipptundide ajal sagedasi väljumisi, mistõttu iga reisija saab valida endale sobiva väljumise aja ning ei pea pika ootamisaja vältimiseks eelistama autot. Märkimisväärselt on paranenud tehniline töökindlus ja sõiduplaani täitmine 

 • Keskkonnasäästlikkus- Uued elektrirongid on u 30% energiasäästlikumad, kuna on kergemad ja väiksema energiatarbega. Võrreldes vanade elektrirongidega annab olulist efekti võimalus taaskasutada elektrodünaamilisel pidurdamisel toodetud energiat. Elektrodünaamilise pidurduse kasutamine vähendab negatiivset mõju keskkonnale ka sellega, et hoiab aastas ära u 77 tonni piduriklotsidest eraldunud tolmu paiskamise ümbritsevasse keskkonda
   

 • 65% enam reisijaid-Elektrirongiga reisijate hulk on kasvanud märkimisväärselt