Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006 Read more

Ettevõtlus ja innovatsioon

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Read more

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020 Read more

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020

Read more

2.2.0701.10-0016 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus Read more

Keskkond

2.2.0701.10-0016 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus

Read more

2.4.0401.10-0005 Meremuuseumi Lennusadama arendamine kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo muuseumkülastuskompleksiks– Lennusadama arendusprojekti II etapp Read more

Regionaalareng

2.4.0401.10-0005 Meremuuseumi Lennusadama arendamine kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo muuseumkülastuskompleksiks– Lennusadama arendusprojekti II etapp

Read more

2.4.0401.10-0006 Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine Read more

Regionaalareng

2.4.0401.10-0006 Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine

Read more

2.4.0301.10-0207 BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele nõuetele vastava spordikompleksi rajamine Rae valda Read more

Regionaalareng

2.4.0301.10-0207 BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele nõuetele vastava spordikompleksi rajamine Rae valda

Read more

2.4.0201.10-0019 Linnaruum Kultuurikatlas Read more

Regionaalareng

2.4.0201.10-0019 Linnaruum Kultuurikatlas

Read more

3.2.0201.10-0019 Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus Read more

Teadus

3.2.0201.10-0019 Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus

Read more

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Read more

2014-2020.2.07.003.01.15-0001 Noorte arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.07.003.01.15-0001 Noorte arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

Read more

2014-2020.2.01.002.01.15-0014 Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.01.002.01.15-0014 Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

Read more

2014-2020.9.01.16-0031 Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand Read more

Regionaalareng

2014-2020.9.01.16-0031 Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand

Read more

2014-2020.2.04.16-0031 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.16-0031 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele

Read more

Toetusi kokku:

1 220 990 130€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

9160

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (13)

Ettevõtlus ja innovatsioon

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Tõsteti nii Eesti kui ka Kumu kunstimuuseumi tuntust ja mainet. Projekti raames kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni.

Kogu maksumus: 111 671 €
Projekti periood: -

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Arendati välja uus kodulehekülg 

Toodetud erinevaid trükiseid, avaldatud reklaame nii Soome, Läti, Rootsi kui ka Venemaa turgudele 

Kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni. 

Palju häid ja püsivaid kontakte välisajakirjanikega ja turismifirmadega 

Transport

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Projekt oli tingitud säästlike, keskkonnasõbralikumate ja tänapäevastele euroopalikele nõuetele vastavate elektrirongide ostu vajadusest ning selle eesmärgiks oli tagada elektrirongidega reisijateveo jätkumine Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses.

Soetati 18 uut elektrirongi, mis vahetasid välja kogu senise, oma eluea lõpule jõudnud veeremipargi. Sellega tagati nõudlusele ja Eesti riigi tellimusele vastav elektrirongiliikluse jätkumine. Projekti realiseerimisega loodi kvalitatiivselt uus tase reisijate teenindamiseks Elektriraudtee AS teeninduspiirkonnas ja seeläbi suurendati elektrirongidega reisijate arvu. Kuu ajaga vahetati välja kogu vana veeremipark ja 2013.a augustiks anti reisijate kasutusse uued, kaasaegsed ja kõikide mugavustega kiired ning vaiksed FLIRT-tüüpi elektrirongid.
 

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

18 uut elektrirongi

20 uut diiselrongi

Kiirus ja mugavus- Tänu uutele kaasaegsetele rongidele on võimalik osutada avalikku reisijatevedu väiksema opereerimiskuluga ja kvaliteetsemalt, pakkudes reisijatele lühemat sõiduaega ja kaasaegseid mugavusi nagu konditsioneer, tualettruum ja jalgrattakohad, rongid on ligipääsetavad ka ratastooliga reisijatele

Tihedam sõiduplaan- Elektrirongide arv võimaldab tipptundide ajal sagedasi väljumisi, mistõttu iga reisija saab valida endale sobiva väljumise aja ning ei pea pika ootamisaja vältimiseks eelistama autot. Märkimisväärselt on paranenud tehniline töökindlus ja sõiduplaani täitmine 

Keskkonnasäästlikkus- Uued elektrirongid on u 30% energiasäästlikumad, kuna on kergemad ja väiksema energiatarbega. Võrreldes vanade elektrirongidega annab olulist efekti võimalus taaskasutada elektrodünaamilisel pidurdamisel toodetud energiat. Elektrodünaamilise pidurduse kasutamine vähendab negatiivset mõju keskkonnale ka sellega, et hoiab aastas ära u 77 tonni piduriklotsidest eraldunud tolmu paiskamise ümbritsevasse keskkonda
 

65% enam reisijaid-Elektrirongiga reisijate hulk on kasvanud märkimisväärselt
 

Regionaalareng

2014-2020.9.01.16-0031 Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand

2014-2020.9.01.16-0031 Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand

Kergliiklustee rajamisega loodi võimalus kergiiiklejate ohutumaks liiklemiseks erinevate piirkondade vahel. Lisaks erinevate asumite ja Haabersti, Mustamäe ning Põhja-Tallinna linnaosade ühendamise funktsioonile tagatakse rajatava kergliiklusteega ühendus Tallinna kergliiklusteede võrgustikuga.

Kogu maksumus: 1 101 915 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Ehitatud on 3,1 km pikkune kergliiklustee, mis ühendab omavahel Lääne-Tallinna ja Rocca al Mare ja Stroomi ranna vahelise kergliiklustee, mis võimaldab turvalisemat liiklemist ja laieneb sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.

Regionaalareng

2.4.0201.10-0019 Linnaruum Kultuurikatlas

2.4.0201.10-0019 Linnaruum Kultuurikatlas

Projekt „Linnatänav Kultuurikatlas” on üks osa Kultuurikatla hoonest. Maapinnaga samale kõrgusele jääv Katlasaal ja Sisetänav (Kultuurikatelt läbiv ruum). Katlasaalis asuvad kaks muuseumi eksponaadiks renoveeritud aurukatelt.

Kultuurikatel valmis ja sai kasutusloa 15.12.2015.

Kogu maksumus: 868 993 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Täna töötab Kultuurikatlas igapäevaselt üle 200 loovisiku, s.h. 10 SA Tallinna Kultuurikatel töötajat
 • Kultuurikatlas toimuvad pidevalt suure külastajate arvuga linnakodanikele suunatud üritused

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.16-0031 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele

2014-2020.2.04.16-0031 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele

Uues tänapäevases tervisekeskuses on suurepärased töötingimused ja meeldiv töökeskkond kogu personalile ning väga mugavad, hästi läbimõeldud ja kauni interjööriga ruumid kõikidele patsientidele. Hoone arhitektuur on väga õnnestunud, ehituse käigus jäi alles enamik hoone ümber kasvavaid mände.

Ühe katuse alla on koondunud väga laias valikus ja mahus nii esmatasandi kui ka eriarstide raviteenuseid. Mustamäe elanikud ja teised patsiendid saavad enamik vajalikke raviteenuseid ühest asukohast

Kogu maksumus: 2 519 488 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Lammutati vana amortiseerunud Mustamäe polikliiniku hoone ja  selle asemele ehitati ca 6785 ruutmeetri suurune tänapäevase planeeringuga tervisekeskus. Hoonel on neli maapealset korrust, kus osutatakse erinevaid raviteenuseid ja 0-korrus, kus asuvad töötajate garderoobid, tehnoseadmed ja parkla. Kõige suuremat osa ravipinnast kasutavad perearstid, kes jagunevad 7 perearstikeskuse vahel, kokku 27 nimistuga (ca 30 perearsti ja 40 pereõde). Teistest esmatasandi põhiteenustest töötavad hoones veel koduõed, osutatakse ämmaemanda iseseisva vastuvõtu ja füsioteraapia teenuseid. Eriarstidest on esindatud järgmised erialad: günekoloogia, kirurgia, uroloogia, psühhiaatria, kardioloogia, otorinolarüngoloogia, dermatoveneroloogia, taastusravi ja hambaravi. Taastusraviosakonnas asub ka bassein, ravivõimlemise ja aparaatse füsioteraapia ruum. Hoones osutatakse ka kõiki põhilisi diagnostilisi teenuseid nagu röntgen, ultraheli, ja laboratoorsed uuringud. 

Teadus

3.2.0201.10-0019 Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus

3.2.0201.10-0019 Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus

Balti Filmi- ja Meediakoolist (BFM) on saanud Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, mis ühendab loomingulisi inimesi ja kõiki TLÜs õpetatavaid kauneid kunste. Uus NOVA nimeline hoone on selle uue instituudi süda. See on avatud keskus, mis integreerib edukalt erinevaid kultuurivaldkondi ja pakub erinevaid praktilisi võimalusi  projektide teostamiseks ning loomemajanduse edendamiseks.

Uus atraktiivne keskkond on loonud  palju uusi võimalusi ka rahvusvaheliseks koostööks.  BFMil on täna tudengeid enam kui 40 riigist ja koostöö rohkem  kui 70 ülikooliga üle maailma.

Kogu maksumus: 3 834 699 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Uus atraktiivne keskkond on loonud  palju uusi võimalusi rahvusvaheliseks koostööks.  BFMil on täna tudengeid enam kui 40 riigist ja koostöö rohkem  kui 70 ülikooliga üle maailma

Keskkond

2.2.0701.10-0016 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus

2.2.0701.10-0016 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus

Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus avati 1. juulil 2014. Loomaaed sai endale koha, kus suurepärase zooloogilise õppebaasi juures ka sisukaid haridustegevusi läbi viia. 

Kogu maksumus: 4 254 543 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Valminud on maja, kus kõigile külastajatele ja kooliõpilastele on võimalik pakkuda erinevaid keskkonnahariduslikke tegevusi alates formaalõpet toetavatest kooliprogrammidest kuni huvihariduse ja vaba aja sisuka veetmiseni- ja seda aastaringselt
 • Õppeklassides ja laboris toimuvad looduskooli ringitunnid ja praktikumid 300. õpilasele 
 • 149-kohaline auditoorium võimaldab läbi viia teemaõhtuid, filmiprogramme, looduteemalisi loenguid, seminare, rahvusvahelisi konverentse ja koolitusi
 • Suures fuajees on loodusteemalised näitused ja erinevad üritused 
 • Keskkonnahariduskeskuses töötab aastaringselt peredele ja väikelastele nii oluline laste loomaaed, kus saab kodu- ja lemmikloomadega tutvust teha
 • Populaarsed linnalaagrid ja harivad loodusteemalised laste sünnipäevapeod viiakse looduskooli spetsialistide poolt läbi nii eesti kui vene keeles
 • Keskkonnahariduskeskus pakub haridusprogramme üliõpilastele, praktikantidele, erivajadustega inimestele jt.

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Projekti eesmärk on anda sihtrühmale kvaliteetne ja kaasaegne infotehnoloogiaalane väljaõpe koos rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadiga, mis loob eeldused leida tööd IT-spetsialistina olukorras, kus Eestis on suur puudus koolitatud IT-spetsialistidest.

Kogu maksumus: 311 078 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Osalejale anti kvaliteetne ja kaasaegne erialane väljaõpe, mis tõstab nende konkurentsivõimet tööturul
 • Väljaõpe toimus selleks spetsiaalselt kohandatud koolitusprogrammi alusel, mille läbimine lõppes valdkondlike eksamitega
 • Koolitusprogramm kestis 37 päeva ning sellele järgnes kuni kahe kuu pikkune tööpraktika
 • Praktikavõimalusi pakkus 22 ettevõtet, nende hulgas näiteks EMT, Elion Ettevõtted ja Tallinna Keskraamatukogu. 
 • Praktikal osales 51 inimest, tööle on asunud 33 koolituse läbinut

Regionaalareng

2.4.0401.10-0005 Meremuuseumi Lennusadama arendamine kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo muuseumkülastuskompleksiks– Lennusadama arendusprojekti II etapp

2.4.0401.10-0005 Meremuuseumi Lennusadama arendamine kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo muuseumkülastuskompleksiks– Lennusadama arendusprojekti II etapp

Lennusadamas asub Põhja-Euroopa üks kõige uhkemaid meremuuseume. Siin on ehtne allveelaev Lembit 1930ndatest, paadid ja purjekad, sajandivanune aurik-jäämurdja Suur Tõll, vesilennuk Short 184, miinid, kahurid ning palju muid elusuuruses eksponaate. Muuseum ja vesilennukite angaar on pälvinud hulga auhindu: Eesti kõige turistisõbralikum muuseum 2012, Europa Nostra Grand Prix 2013, Euroopa aasta muuseumi eriauhind 2014. aastal ja palju muid. Lennusadama muuseum on meeldejääv elamus kogu perele: kuhjaga huvitavat lugemist, ümbermaailmareis Kollasel Allveelaeval, mereväe riietes pildistamine, suur akvaarium, simulaatorid, paberlennukite täpsusvisked ja palju muud põnevat.

Kogu maksumus: 11 729 913 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Taastati ajalooline vesilennukite angaar ja loodi unikaalne keskkond ekspositsioonile
 • Jätkati sadamakaide ehitust, mis omavad üliolulist kaitsefunktsiooni kogu sadamaalale ja meremuuseumi laevastikule

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.07.003.01.15-0001 Noorte arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

2014-2020.2.07.003.01.15-0001 Noorte arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

SPIN-programm pakub noortele arenguvõimalusi läbi uuendusliku mudeli, mis seob jalgpalli ja sotsiaalseid oskusi arendavaid tegevusi. Tänu SPINile saab mitusada noort Tallinnas ja alates 2016. aasta septembrist Kohtla-Järvel igal nädalal osa tippklubide treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest ning spetsialistide läbi viidavatest töötubadest. SPINi erilisus seisneb laias koostöövõrgustikus - elluviimises osalevad nii riik kui kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Jalgpalli Liit, Heateo Sihtasutus ja koolid. Programmi ühiskondlikku mõju aitavad hinnata Tartu Ülikooli teadlased. Ühise pingutuse tulemusena on SPIN-programmist saanud oluline vahelüli ketis laps-kool-kodu. Senine tegutsemine on lisaks sportliku aktiivsuse arengule toonud kaasa rohkelt näiteid osalejate paranenud enesedistsipliinist, suhtlusoskusest ja kooliedukusest.

Kogu maksumus: 3 223 650 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Esimese kahe hooajaga osales SPIN-programmis 417 noort
 • Kokku osalesid noored pea 20 000 kontakttundi, millest kolmandiku moodustasid erinevad eluoskusi arendavad sessioonid.
 • Noortega töötas enam kui 30 organisatsiooni, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi
 • Programmi tegevusest sai osa enam kui 20 kooli
 • 2. hooaja järel hindas programmi "heaks" või "väga heaks" 92% osalenutest
 • Jaanuaris 2016 valis vabaühenduste liit EMSL SPINi aasta vabaühenduseks

Regionaalareng

2.4.0401.10-0006 Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine

2.4.0401.10-0006 Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine

Projekti käigus rekonstrueeriti täielikult Tallinna Teletorni hoone ja tehnosüsteemid ning loodi futuristliku sisekujundusega kaasaegne külastuskeskkond. Lisaks vaate nautimist toetavale multimeedial põühinevale panoraamprogrammile loodi Teletorni ekspositsioon, mis tutvustab Eesti teadus- ja tehnoloogiavaldkonna edulugusid ning Teletorni enda värvikat ajalugu. Projekti toel käivitati juba aasta enne avamist turundustegevused ning tegeleti objekti tutvustamise ning müügiga turismiettevõtetele

Kogu maksumus: 5 405 593 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Taasavati 5 aastat külastajatele suletud olnud Tallinna ja Põhjamaade kõrgeim vaateplatvorm ning Eesti taasiseseisvumise sümbol 4. aprillil 2012.a.
 • Teletorn on Tallinna üks enimkülastatavaid turismiatraktsioone. Külastajate arv tõusis sulgemise eelse perioodi keskmisest 30.000'lt ca 160.000'le külastajale aastas. Avamisjärgsel aastal külastas torni 240.000 inimest, mis oli üle 2 korra rohkem kui prognoositi.
 • 50% torni külastajatest moodustavad välisturistid, peamiselt Soomest ja Venemaalt, lisaks üle 30 erineva riigi esindajad. Valdavalt jõuavad külastajad Teletorni omal käel, ca 15% välisturistidest saabuvad erinevate reisibüroode või teiste koostööpartnerite vahendusel.
 • 5. tegutsemisaastal peale taasavamist on Teletorn jätkuvalt populaarne ka kohalike elanike hulgas. Pidevalt toimuv kultuurisündmuste programm ja ajutised näitused on viinud taaskülastuse üle 25%.
 • Ca 20% külastajatest moodustavad lapsed. Lisaks tavakülastustele pakub Teletorn eriprogramme lastegruppidele täiendades seeläbi Eesti haridusasutuste õppekäikude valikuid nii Eesti lähiajaloo kui televisooni ja kõrgehitistega seotud teemadel.
 • Projekti tulemusena loodi SA Tallinna Teletorni ja toitlustusoperaatori poolt ca 38 täiendavat täis- või osakoormusega töökohta

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.01.002.01.15-0014 Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

2014-2020.2.01.002.01.15-0014 Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes. 

Kogu maksumus: 419 896 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Projekt on algatatud ja projekti rakendatakse vastavalt Tallinna linna kohalikele vajadustele
 • Luuakse viis uut rühma 42 lasteaiakohaga projektis osalevates lasteaedades ja tagatakse nende rühmade jätkusuutlik toimimine.

Regionaalareng

2.4.0301.10-0207 BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele nõuetele vastava spordikompleksi rajamine Rae valda

2.4.0301.10-0207 BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele nõuetele vastava spordikompleksi rajamine Rae valda

Spordikompleksi eesmärgiks on tuua Eestisse arvukalt spordituriste ja seda peamiselt väljaspool tavapärast turismi kõrghooaega.

Kogu maksumus: 3 711 103 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Valminud on Spot keskus ehk elamusspordikeskus koos krossiraja ja erinevate atraktsioonidega
 • Keskuse rajamine propageerib tervislikke eluviise