Toetusi kokku:

191 316 066€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

425

Toetatud projektide jagunemine