2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus

Read more

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp Read more

Regionaalareng

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp

Read more

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine Read more

Regionaalareng

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Read more

Toetusi kokku:

209 918 966€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

463

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (3)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus

2014-2020.5.04.16-0082 Põlevkivi Kompetentsikeskus

Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK) on rahvusvaheliselt tunnustatud põlevkivi, teiste loodusvarade ja nende töötlemise kõrvalsaaduste väärindava kasutamise eestseisja, sõltumatu ekspert ning valdkonnaga seotud ettevõtluse ja regiooni arengu edendaja.

Põlevkivi kompetentsikeskuse arendamise projekti tegevused on suunatud regiooni eripära –põlevkivi ja sellega seotud tööstuse ning tegevusvaldkondade – ärakasutamisele regiooni arenguks ja selle elanike hüvanguks. PKK on loonud võimalused doktorantide ja teadlaste kaasamiseks ning tippspetsialistidele töökohtade loomiseks Ida-Virumaale. Projekti tulemusena on süvenenud ettevõtete, teadlaste ja kohalike omavalitsuste koostöö.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse taristu arendamisega,  teadustöötajate  kaasamisega ja laienenud teenuste valiku pakkumisega on paranenud teadus- ja arendustegevuse tase regioonis ning  teadmusteenuseid kasutavate ettevõtete (sh alustavate ettevõtjate) arv on suurenenud ca 50%.

Avalikkusele suunatud tegevuste tulemusena on kasvanud põlevkivivaldkonna alane teadlikkus nii regioonis kui kogu riigis.

Kogu maksumus: 699 190 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • PKK kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumi seadmepargi täiendamise ja uute analüüsimeetodite rakendamisega on laboratooriumi võimekus oluliselt tõusnud
 • Ettevõtjatele pakutakse inkubatsiooniteenuseid sh katse- ja arenduslaborite rentimise võimalust
 • Igal aastal viiakse läbi ca 200 osavõtjaga põlevkivikonverents
 • Regioonis pakutakse unikaalset intellektuaalomandialast konsultatsiooniteenust
 • Antakse välja Põlevkivi uudiskirja ja Põlevkivitööstuse aastaraamatut

Regionaalareng

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp

2.4.0401.11-0008 Kohtla Kaevanduspark-muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks II etapp

Eesti kultuuri- ja muuseumide maastik sai juurde tänapäevase ja atraktiivse Kaevandusmuuseumi, mis on ainulaadne kogu Läänemere regioonis. Kohapeale tekkis juurde uusi töökohti, külastajate arv kasvas ca 26 000-ni aastas. 2015. aastal oli Eesti Kaevandusmuuseum kõige enam külastatavam turismiobjekt Põhja-Eestis (va Tallinna linn). Kaevandusuuseumi näol on tegemist Ida-Viru turismi mootori ja magnetiga. Muuseumi külastajate hulgas kasvab välisturistide osakaal jõuliselt, TTÜ kaudu ollakse kaasatud rahvusvahelistesse projektidesse,  tutvustused on ilmunud rahvusvahelistes turismi ajakirjades, ollakse Kultuuriministeeriumi Muuseumide Listis. Alates 2016. a juunist on Eesti Kaevandusmuuseum Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) liige, st ollakse globaalselt rahvusvahelises pildis.

Kogu maksumus: 3 061 081 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Renoveeriti allmaakaevandus ja selle ekspositsioon, endises administratiivhoones uuendati küttesüsteem ja pandi ette pakettaknad, hoole 2. korrusele rajati konverentsikeskus
 • Rikastusvabriku hoone ja paetorn renoveeriti täielikult, sinna rajati muuseumi peahoone, näitusesaalid, kabinetid, interaktiivne ekspositsioon ja puhkeale
 • Katlamajal ja garaažil uuendati uksi ja aknaid
 • Territoorium piirati aiaga, heakorrastati, haljastati ja valgustati, puhastati tiik ja ehitati välja tuletõrje veevõtukohad ning parkla

Regionaalareng

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

2.4.0101.15-0209 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Projekti tulemusena vastab gümnaasiumi staadioni uuendatud infrastruktuur nii tehnilistele, keskkonna-, tervisekaitse- jm nõuetele, kui ka gümnaasiumi arenguvajadustele. Renoveeritud staadioni kasutavad gümnaasiumi, erakooli Intellekt õpilased, Kohtla-Järve linna ja Kohtla valla elanikud ja spordiklubid.

Fotod: Vitali Borodin ja Tatjana Samsonova

Kogu maksumus: 593 318 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Rajati kunstmurukattega jalgpalliväljak, kunstkattega korvpalli- ja võrkpalliväljakud, kuulitõukesektor, trenažööridega võimlemisala. 
 • Rekonstrueeritud on jooksurajad ja hüppekastid
 • Lahendatud on sademevete ärajuhtimise ja videovalve süsteemid. 
 • Soetatud ja paigaldatud on spordiinventar (jälgpalli väravad, korvpalliväljaku ja võimlemise konstruktsioonid, pingid jms).