Toetusi kokku:

196 560 690€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

438

Toetatud projektide jagunemine