Toetusi kokku:

197 860 218€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

446

Toetatud projektide jagunemine