Toetusi kokku:

188 308 952€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

838

Toetatud projektide jagunemine