Toetusi kokku:

188 183 787€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

844

Toetatud projektide jagunemine