Toetusi kokku:

182 651 656€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

819

Toetatud projektide jagunemine