Toetusi kokku:

103 310 272€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

299

Toetatud projektide jagunemine