Toetusi kokku:

75 484 236€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

276

Toetatud projektide jagunemine