Toetusi kokku:

76 667 014€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

283

Toetatud projektide jagunemine