Toetusi kokku:

127 296 609€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

235

Toetatud projektide jagunemine