2.4.0101.09-0102 Sillamäe Kultuurikeskuse hoone (Kesk tn 24) rekonstrueerimine Read more

Regionaalareng

2.4.0101.09-0102 Sillamäe Kultuurikeskuse hoone (Kesk tn 24) rekonstrueerimine

Read more

Toetusi kokku:

151 669 920€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

248

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2.4.0101.09-0102 Sillamäe Kultuurikeskuse hoone (Kesk tn 24) rekonstrueerimine

2.4.0101.09-0102 Sillamäe Kultuurikeskuse hoone (Kesk tn 24) rekonstrueerimine

Monofunktsionaalse kultuurikeskuse baasil on loodud multifunktsionaalne kogukonnakeskus, mis tähendab kultuurikeskuse hoone efektiivsemat ja intensiivsemat kasutust. Muuseumi, seminariruumi ja kohviku paigaldamine suurendab külastajate spektrit ja hoone kasutamise aega, samuti efektiivistab ruumide kasutusintensiivsust. Hoone on renoveeritud kui arhitektuurimälestis, mis aitab säilitada ja esile tuua ajastu omapära. Teemakohase muuseumi loomine aitab korrastada ja koguda selle ajastu informatsiooni ning seda adekvaatselt esitada, mis aitab kaasa nii Sillamäe kogukonna mälu ja kultuuri säilitamisele kui kogu Eestile saatusliku ajalooetapi talletamisele. Kultuurikeskuses on nüüd kaasaegsed võimalused kultuuriürituste ja esinemiste korraldamiseks (renoveeritud ruumid, kiiresti teisaldatavad istmed). Paranenud on osutatavate avalike teenuste kvaliteet: teenuseid osutatakse renoveeritud ruumides, kus on tagatud ohutus, normikohane valgustus, ventilatsioon ja küte.

Fotod: Boris Sinitsov ja Vladimir Šurmin

Kogu maksumus: 1 219 081 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Kultuurikeskus on muutunud tehnoloogiliselt kaasaegseks.
  • Kõik hoone konstruktsioonid, tehnosüsteemid ja kommunikatsioonid lahendatud kaasaegsete materjalide ja tehniliste lahenduste baasil, arvestades objekti muinsuskaitselisest eripärast tulenevaid erisusi.
  • Rekonstrueeritud on laemaaling ja kipsdekoor, paigaldatud muudetavad toolid ja seadmed
  • Sillamäe kultuurikeskuses on avatud linnamuuseumi filiaal