Toetusi kokku:

126 031 600€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

228

Toetatud projektide jagunemine