Toetusi kokku:

127 026 955€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

533

Toetatud projektide jagunemine