Toetusi kokku:

128 261 459€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

543

Toetatud projektide jagunemine