Toetusi kokku:

128 086 977€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

547

Toetatud projektide jagunemine