2.4.0501.11-0029 Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus Read more

Regionaalareng

2.4.0501.11-0029 Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus

Read more

Toetusi kokku:

151 552 329€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

562

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2.4.0501.11-0029 Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus

2.4.0501.11-0029 Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse näol on tegemist nii regioonispetsiifilise ettevõtluse arengumootori kui laiemalt valdkondliku innovatsioonikoldena toimiva avaliku võimu, ettevõtluse ja ülikoolide koostöökeskusega, mis tugineb 15 partnerist (kuni 2015. a.) koosnevale konsortsiumile. Kompetentsikeskuse missioon ja peamised tegevuseesmärgid on:

  • üle-eestilise ravimuda, mudaravi, tervisedenduse ja taastusravi valdkondade kompetentside koondamine ja väärtustamine
  • valdkondlike arendusprojektide algatamine ja elluviimine
  • teadmistemahuka ettevõtluse ja valdkondliku innovatsiooni toetamine läbi toote- ja teenusearenduse

Fotod: Silver Raidla ja Arvo Tarmulav

Kogu maksumus: 3 634 689 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Läbi viidud 15 uuringut 
  • Korraldatud 35 konverentsi-koolitust-seminari
  • Avaldatud 14 teaduspublikatsiooni
  • Tegevuse tulemusena tekkis Läänemaal 3 uut ettevõtet
  • Loodud 2 patenti, 1 tööstusdisainilahendus