Toetusi kokku:

122 249 935€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

538

Toetatud projektide jagunemine