2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Read more

2014-2020.5.04.16-0101 Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0101 Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp

Read more

2.4.0301.10-0169 Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks Read more

Regionaalareng

2.4.0301.10-0169 Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks

Read more

Toetusi kokku:

126 238 677€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

556

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (3)

Regionaalareng

2.4.0301.10-0169 Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks

2.4.0301.10-0169 Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks

Rakvere linnus on külastajate ja turistide seas olulisimaks objektiks, mille kaudu Rakvere linna teatakse.

Rakvere linnus on hästisäilitatud ajalooline kaitserajatis, milles toimiv 16. sajandi elustikku kajastav teemapark pakub külastajatele terviklikku ajastukohast elamust. Rakvere linnuse missiooniks on kaitsta ja arendada linnust edasi ning luua keskkond, mis sarnaneks 16. sajandi oludele, pakkudes külastajatele teadmisi tüüpilise linnuse toimimisest.

Kogu maksumus: 605 575 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Rakvere linnusesse on loodud 16. sajandi linnuse olustikku kajastav terviklik ja külastajatele teadmisi ning elamusi pakkuv aastaringne teemapark.

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Arendati välja onkoloogiakeskus; rajatati kaasaegne taristu sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haiglaapteegi ja patoloogiateenistuse jaoks. Ehitati kolm uut korpust: J, K ja L. Seejuure rahastati J korpuse (II ehitusjärgu esimene etapp) rajamist struktuurifondide finantseerimisperioodist 2007-2013 ning korpuste K ja L ehitust (II ehitusjärgu teine etapp) perioodist 2014-2020. Sisuliselt moodustavad J, K ja L korpus funktsionaalse terviku. Ravitegevus nimetatud hoonetes algas 2016 aastal

Kogu maksumus: 5 264 805 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Kiiritusravi kättesaadavuse oluline paranemine onkoloogilistel haigetel (lühenenud ravijärjekorrad) ning kvaliteetsem kiiritusravi (pahaloomuliste kasvajate täpsem ja intensiivsem radioteraapia; katkematu raviprotsessi tagamine)
  • Oluliselt paranenud tingimused päevaraviks hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele 
  • Kardiokirurgiliste patsientide oluliselt paranenud logistika
  • Uute diagnostiliste ja raviprotseduuride kasutuselevõtt mitmel erialal

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0101 Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp

2014-2020.5.04.16-0101 Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp

Projekti tulemusena sai Politseimuuseumist enim osalust ja isetegemist võimaldav muuseum Eestis. Projekti raames ehitati välja muuseumi kohtueelse ekspertiisi ekspositsiooni loomiseks vajalikud ruumid ja muuseumi õueala. Projekti raames saab muusem järgmised uued eksponaadid: politseihelikopter, politseimootorratas, pöörlev auto, politseipatrulli laskeala, eriüksuste SWAT-treeningrada, politseidroon, pommirobot, valedetektor. Projekti mõjul elavneb oluliselt piirkonna ettevõtlusaktiivsus.

Kogu maksumus: 195 047 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused