Toetusi kokku:

121 725 301€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

534

Toetatud projektide jagunemine