Toetusi kokku:

231 454 079€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1256

Toetatud projektide jagunemine