Toetusi kokku:

231 603 846€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1251

Toetatud projektide jagunemine