2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Read more

2014-2020.5.04.17-0175 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.17-0175 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

Read more

Toetusi kokku:

131 123 430€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

535

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (2)

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Arendati välja onkoloogiakeskus; rajatati kaasaegne taristu sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haiglaapteegi ja patoloogiateenistuse jaoks. Ehitati kolm uut korpust: J, K ja L. Seejuure rahastati J korpuse (II ehitusjärgu esimene etapp) rajamist struktuurifondide finantseerimisperioodist 2007-2013 ning korpuste K ja L ehitust (II ehitusjärgu teine etapp) perioodist 2014-2020. Sisuliselt moodustavad J, K ja L korpus funktsionaalse terviku. Ravitegevus nimetatud hoonetes algas 2016 aastal

Kogu maksumus: 5 264 805 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Kiiritusravi kättesaadavuse oluline paranemine onkoloogilistel haigetel (lühenenud ravijärjekorrad) ning kvaliteetsem kiiritusravi (pahaloomuliste kasvajate täpsem ja intensiivsem radioteraapia; katkematu raviprotsessi tagamine)
  • Oluliselt paranenud tingimused päevaraviks hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele 
  • Kardiokirurgiliste patsientide oluliselt paranenud logistika
  • Uute diagnostiliste ja raviprotseduuride kasutuselevõtt mitmel erialal

Regionaalareng

2014-2020.5.04.17-0175 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

2014-2020.5.04.17-0175 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

Noorte ettevõtlikkuse arendamise programm on pidevalt arenev iga-aastane koolitussündmuste sari, mis algab Viljandimaa noorte suvepäevadega augusti teises pooles ja lõpeb juunis Noorteprojektide laada ja konkursiga. Koolituste ja sündmuste korraldamisse kaasatakse noored, kes saavad seeläbi ka korraldamise ja vastutamise kogemuse. Lisaks on noortel võimalus saada oma ideele/projektile/õpilasfirmale tuge ja juhendamist aastaringselt. Tugiprogrammi elluviimisel püüeldakse 2019.aastaks selle poole, et 20% maakonna noori viivad ellu erinevaid ettevõtlikke tegevusi. See võimaldab siduda noorte tulevikku ja karjääri Viljandimaaga

Kogu maksumus: 109 907 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Noorte ettevõtlikkuse arendamise tegevustes osalemist pakutakse alati kõigile koolidele. Aktiivsemalt on 2017.a. osalenud 15 kooli noored
  • 2017 aastal osales Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamise tegevustes kokku täpselt 1000 noort, s.o. 13,7% maakonna noortest 
  • Maakonnas registreeriti 2016/17 õppeaastal kokku 23 õpilasfirmat viies koolis, 2017/18 on juba praeguseks loodud 27 õpilasfirmat 6 koolis