Toetusi kokku:

94 558 632€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

515

Toetatud projektide jagunemine