Toetusi kokku:

4 541 401 244€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

29688

Toetatud projektide jagunemine