Toetusi kokku:

4 437 982 527€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

29603

Toetatud projektide jagunemine