Toetusi kokku:

4 452 066 670€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

28686

Toetatud projektide jagunemine