Toetusi kokku:

254 562 778€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1115

Toetatud projektide jagunemine