Toetusi kokku:

259 718 242€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1153

Toetatud projektide jagunemine