Toetusi kokku:

304 066 739€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1153

Toetatud projektide jagunemine