Toetusi kokku:

1 010 256 602€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2868

Toetatud projektide jagunemine