Toetusi kokku:

1 846 528 589€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5450

Toetatud projektide jagunemine