Toetusi kokku:

1 002 653 915€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2818

Toetatud projektide jagunemine