Toetusi kokku:

421 492 517€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2257

Toetatud projektide jagunemine