Toetusi kokku:

236 810 633€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1102

Toetatud projektide jagunemine