Toetusi kokku:

240 940 440€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1140

Toetatud projektide jagunemine