Toetusi kokku:

241 531 640€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1147

Toetatud projektide jagunemine