Toetusi kokku:

284 032 919€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1129

Toetatud projektide jagunemine