Toetusi kokku:

568 073 894€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2304

Toetatud projektide jagunemine