Toetusi kokku:

283 761 296€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1135

Toetatud projektide jagunemine