Toetusi kokku:

280 795 049€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1099

Toetatud projektide jagunemine