Toetusi kokku:

174 159 027€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

872

Toetatud projektide jagunemine