Toetusi kokku:

174 180 667€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

862

Toetatud projektide jagunemine