Toetusi kokku:

816 363 989€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3983

Toetatud projektide jagunemine