Toetusi kokku:

437 933 858€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2062

Toetatud projektide jagunemine