Toetusi kokku:

174 316 100€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

938

Toetatud projektide jagunemine