Toetusi kokku:

174 836 676€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

947

Toetatud projektide jagunemine