Toetusi kokku:

168 833 485€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

900

Toetatud projektide jagunemine