Toetusi kokku:

926 950 982€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

4829

Toetatud projektide jagunemine