Toetusi kokku:

881 544 592€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

4794

Toetatud projektide jagunemine