Toetusi kokku:

524 224 909€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2469

Toetatud projektide jagunemine