Toetusi kokku:

378 818 940€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2349

Toetatud projektide jagunemine