Toetusi kokku:

423 070 024€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2365

Toetatud projektide jagunemine