Toetusi kokku:

191 512 305€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1077

Toetatud projektide jagunemine