Toetusi kokku:

198 836 738€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1093

Toetatud projektide jagunemine