Toetusi kokku:

516 435 683€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2457

Toetatud projektide jagunemine