Toetusi kokku:

1 643 049 191€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

10315

Toetatud projektide jagunemine