Toetusi kokku:

1 633 956 360€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

10355

Toetatud projektide jagunemine