Toetusi kokku:

928 101 092€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5255

Toetatud projektide jagunemine