Toetusi kokku:

924 946 335€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5213

Toetatud projektide jagunemine