Toetusi kokku:

902 756 915€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5068

Toetatud projektide jagunemine