Toetusi kokku:

161 895 075€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1163

Toetatud projektide jagunemine