Toetusi kokku:

299 766 034€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2324

Toetatud projektide jagunemine