Toetusi kokku:

162 005 274€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1159

Toetatud projektide jagunemine