Toetusi kokku:

632 393 152€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2968

Toetatud projektide jagunemine