Toetusi kokku:

445 888 882€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2842

Toetatud projektide jagunemine