Toetusi kokku:

630 722 581€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2981

Toetatud projektide jagunemine